Działalność nierejestrowana (nierejestrowa) jak rozliczyć?

Rękodzieło.

Zmiany przepisów, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji Biznesu, wprowadziły pojęcie tzw. działalności nierejestrowej (działalność nierejestrowana).

Czy sprzedając jakieś przedmioty, np własne rękodzieło na portalach aukcyjnych, ogłoszeniowych muszę zakładać firmę?

Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób, które:
– w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu należnego w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie w 2018 r. – 1050 zł) oraz
– w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Szerzej: http://www.mpit.gov.pl/media/63683/BROSZURA.pdf

Dalej: zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym – działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:
a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

“W sposób zorganizowany i ciągły” to w tym przypadku sformułowania-klucze odpowiadające na pytanie, czy trzeba rejestrować działalność gospodarczą. Zatem osoba dokonująca sporadycznych sprzedaży na portalu aukcyjnym nie musi się obawiać kontroli z urzędu skarbowego. Inaczej przedstawia się sytuacja, w której osoba dokonuje sprzedaży w sposób zorganizowany i ciągły. Taka działalność może zostać uznana przez organ za działalność gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Czy handlując w ten sposób powinienem obawiać się reakcji Urzędu Skarbowego? Jak się z nim rozliczyć?

W przypadku osób prywatnych opodatkowaniu podlega sprzedaż rzeczy zakupionej przed upływem 6 miesięcy. Jeżeli zatem osoba nabywa jakiś towar i sporadycznie go sprzedaje, również poprzez internetowe aukcje, nie musi odprowadzać podatku, pod warunkiem że taką rzecz sprzeda po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu. Natomiast sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sprzedaż tą trzeba ujawnić w zeznaniu podatkowym (nawet, gdy jest zrealizowana ze stratą) i rozliczyć wraz z pozostałymi dochodami, w terminie złożenia zeznania.

Zachęcamy, próbujcie swych sił w drobnym handlu, dzięki Internetowi i usługom kurierskim stało się to bardzo proste. Działalność nierejestrowa tym bardziej to umożliwia.To nie jest tak, że nie ma już miejsca na rynku. Rynek jest wielki, i wykazując się pomysłowością, kreatywnością każdy może znaleźć kawałek miejsca dla siebie. Wszak “Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”- znacie to powiedzenie?

Jeśli uważasz, że powyższy artykuł był dla Ciebie na tyle wartościowy, że może przydać się także innym osobom, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Możesz to zrobić np. poprzez Facebooka lub wysyłając link mailem!

#biurorachunkowek2