Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych.

Weszły w życie zmiany w możliwościach potrąceń z umów cywilnoprawnych. Zleceniobiorcy i inne osoby fizyczne będące dłużnikami, które uzyskują świadczenia okresowe, zapewniające im utrzymanie lub stanowią dla nich jedyne źródło przychodów, zostały objęte od 1 stycznia 2019 r. ochroną przed nadmiernymi potrąceniami. Ochrona będzie bardzo zbliżona do tej przysługującej pracownikom etatowym. W zakresie granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń należy bowiem stosować zasady wynikające z przepisów Kodeksu pracy (art. 261 pkt 18 lit. b Ustawy o Komornikach Sądowych).

Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych

W zależności od rodzaju potrącenia kwota, jaką można zająć, będzie wynosić nie więcej niż:
– 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
– 1/2 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji innych należności.

Polecamy artykuł omawiający wspomniana problematykę wraz z przykładem:

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2836094,Kwoty-wolne-od-potracen-z-umow-cywilnoprawnych-od-1-stycznia-2019-r.html


#BiuroRachunkoweK2

Nadchodzą PPK – pracownicze plany kapitałowe.

Ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych w skrócie PPK jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019 r. Jednak jak wynika z przepisów, powoli obejmie wszystkich pracodawców.

Kiedy realnie ruszą pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe czyli PPK i kiedy można zacząć oszczędzanie?


Ustawodawca planuje stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Firmy, które zatrudniają nie mniej niż 250 pracowników według stanu na koniec 2018 roku, muszą wybrać instytucję finansową i podpisać umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku. Mniejsze firmy, które na 30 czerwca 2019 roku będą zatrudniały co najmniej 50 osób, mogą to zrobić do 24 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku), będą mogli podpisywać umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku. Pozostałe podmioty zatrudniające mają natomiast czas do 23 kwietnia 2021 roku. Wszystkie podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych podpisują umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

Polecamy artykuł, który szerzej odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych z tematem Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK  Pracownicze Plany Kapitałowe

https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1393859,ppk-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czego-nie-znajdziesz-wprost-w-ustawie-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?fbclid=IwAR3v7URMaBReVyLk35SbKJt_Xp63K7xfRNFlogFW3TsI2TDnmWv9sI73b_M

#BiuroRachunkoweK2

Przechowujesz akta pracownicze? Mierz jaka jest wilgotność i temperatura.

Zmieniły się przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Do wszystkich, nawet najmniejszych przedsiębiorców, odniesiono normy stosowane wobec profesjonalnych archiwów.
Od 1 stycznia 2019 r przedsiębiorcy musza wiedzieć, w jakiej temperaturze u nich znajdują się akta pracownicze, oraz jaka jest wilgotność otaczającego je powietrza.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), które weszło w życie 1 stycznia 2019 r. w par. 8 stanowi, że „pracodawca zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą (akta pracownice) prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności przez zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja pracownicza, odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenie tego pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych”. 

W poprzednio obowiązujących przepisach wymogi przechowywania dokumentacji pracowniczej sprowadzały się praktycznie do tego, aby akta były zabezpieczone w zamykanej na klucz szafie. W świetle przepisów obowiązujących, trzeba im jeszcze zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność.

Jakie parametry powietrza są odpowiednie dla akt pracowniczych?

Istnieją interpretacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy, z których wynika, że pracodawca – nawet ten najmniejszy – musi stosować reguły przyjęte dla profesjonalnych archiwów. Wartości są następujące: dla wilgotności powietrza od 45 do 60 proc. przy wahaniu dobowym rzędu 5 proc., a dla temperatury – od 14 do 20 stopni Celsjusza przy maksymalnym dobowym wahaniu dwóch stopni.

Jak to mierzyć?

Według wspomnianych wyżej przepisów i ich interpretacji, pracodawca powinien więc nie tylko osiągnąć wymagane wartości powietrza w pomieszczeniach (szafach), w których przechowuje dokumentację pracowniczą (akta pracownicze), lecz także stale weryfikować temperaturę i wilgotność. Wszystko po to, by je utrzymywać na odpowiednim poziomie. Jak i czym to mierzyć? Do pomiaru temperatury służą jak wiadomo termometry, do pomiaru zaś wilgotności przyrządy zwane higrometrami. Spotyka się też określenie wilgotnościomierze. Temperaturę mierzymy w stopniach (w naszym kraju Celsjusza), a wilgotność powietrza w procentach.

Rodzaje termometrów i higrometrów.

Termometry jak i higrometry (jeśli chodzi o zasadę działania) można dla naszych potrzeb podzielić z grubsza na klasyczne i elektroniczne. Szerzej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Termometr

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9Bciomierz

Z użytkowego punku widzenia można wyodrębnić:

-przyrządy wskazówkowe-zegarowe, (często o bardzo ładnym, ciekawym wzornictwie) oraz urządzenia elektroniczne

higrometr akta pracownicze

-przyrządy pojedyncze i w zestawach, tzw. stacje pogodowe. Te ostatnie w opcji elektronicznej, często posiadają na swoim wyposażeniu osobny moduł, który pełni rolę nadajnika. Moduł ten, który ma swoje zasilanie przeważnie w osobną baterię, może się znajdować w oddaleniu od stacji. Tak wyposażona stacja może prezentować na swoim wyświetlaczu temperaturę i wilgotność z miejsca, gdzie sama się znajduje, jak i z otoczenia modułu nadajnika.

stacja pogodowa akta pracownicze

Przykładowe stacje pogodowe mierzące temperaturę i wilgotność można obejrzeć tutaj. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają do kilkuset i więcej.

Jeśli uważasz, że powyższy artykuł był dla Ciebie na tyle wartościowy, że może przydać się także innym osobom, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Możesz to zrobić np. poprzez Facebooka lub wysyłając link mailem!

Foto: pixabay

#BiuroRachunkoweK2

Rodo w firmie.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach.

RODO w firmie gif

Polecamy artykuł i jego podstrony, który w kompleksowy sposób omawia istotne rzeczy w tym zakresie.

https://www.rp.pl/Firma/305249962-RODO-20-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-o-RODO.html

#BiuroRachunkoweK2

Zatrudnienie pracownika a przepisy RODO.


Zatrudnienie to jeden z kluczowych etapów w wielu firmach. Jednak w dobie obowiązującego RODO nawet i to może nie być proste. Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradnik jak poszukiwać kandydata do pracy nie łamiąc przy tym RODO.

Już na samym początku funkcjonowania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ponad 600 firm zostało ukaranych za naruszenia nowych przepisów. Jak się okazuje RODO ma nie tylko zastosowanie do bazy klientów firmy, ale także pracowników. Polecamy artykuł.

rodo zatrudnienie

https://mambiznes.pl/poradniki/zatrudnienie-a-rodo-znalezc-idealnego-pracownika-lamiac-prawa-87540

#BiuroRachunkoweK2

Paragonu przed płatnością jednak nie będzie.

Paragonu przed płatnością, pomysłu Ministerstwa Finansów, wg którego przedsiębiorcy musieliby wręczać klientowi paragon przed płatnością, a nie po jak ma to miejsce obecnie, jednak nie będzie! Zmiana miała służyć jako sposób uszczelnienia systemu VAT

Sam pomysł nowelizacji ustawy był bardzo krytykowany przez przedsiębiorców, jak i organizacje pozarządowe, które niejednokrotnie nazywały zmianę, absurdem prawnym.

Starania Rzecznika #MŚP Adam Abramowicz odniosły sukces. Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu "paragon przed…

Opublikowany przez Biuro Rzecznika MŚP Czwartek, 21 lutego 2019

#BiuroRachunkoweK2

Faktura i jej elementy – wzór z omówieniem.

Kto ma obowiązek wystawiania faktur VAT?
Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?
W jaki sposób wystawiać faktury VAT?
Przechowywanie faktur VAT. Wzór FV z omówieniem.

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić jedynie na wyraźnie żądanie nabywcy.

Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji (sprzedającego i nabywcy). Szerzej na powyższe tematy w polecanym artykule:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-wzor-z-omowieniem

#BiuroRachunkoweK2

Jak zdobyć 91 tys. zł na start w biznesie?

Szukasz pieniędzy na założenie własnego biznesu? Myślałeś o dotacji, ale się nie udało? Jedną z alternatyw dla bezzwrotnych dotacji unijnych lub z urzędu pracy jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Na start w biznesie można pozyskać 91 tys. zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. W tym roku na młodych przedsiębiorców czeka pula 30 mln zł.

Szerzej w artykule na ten temat:

#BiuroRachunkoweK2

Profimill – firma z branży elektronicznej i zaawansowanych technologii.

Profimill logo firmy.

Przedstawiamy naszego kolejnego Klienta, tym razem z branży elektronicznej i zaawansowanych technologii, Firmę Profimill z Radomska. Charakterystyka: ciągły rozwój umiejętności, doskonalenie obsługi, profesjonalne, inżynierskie podejście do postawionych zadań, elastyczność, innowacyjność to cechy wyróżniające na tle konkurencji. Profimill zajmuje się m.in. obróbką metali w technologii CNC (głównie frezowanie CNC), naprawia maszyny przemysłowe, sprzęt elektroniczny, wykonuje usługi informatyczne, sprzedaje piły taśmowe i inne narzędzia.

Firma Profimill działa w kilku głównych obszarach:

1. Produkcja detali metodami CNC:

– produkcja nietypowych elementów, części do maszyn (ślizgi, prowadnice) z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych (brąz, mosiądz, aluminium)

-grawerowanie i frezowanie CNC

– projektowanie detali od podstaw jak i na podstawie elementów istniejących

– dobór odpowiedniego materiału w zależności od przeznaczenia detalu

Profimill produkcja CNC frezowanie
Profimill frezowanie CNC części maszyn

2. Naprawa maszyn przemysłowych w zakresie:

– automatyka i mechanika maszyn, na przykład stolarskich i innych

– przemienniki częstotliwości (falowniki) – konfiguracja jak i w razie potrzeby szybka wymiana

– pisanie oprogramowania sterowników maszyn

Profimill automatyka naprawa maszyn

3. Naprawa wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak:

– laptopy

– tablety

– komputery

– nawigacje (w tym aktualizacje)

-elektroniczne instrumenty muzyczne

-gramofony

Profimill elektronika informatyka

4. Kompleksowa obsługa firm po stronie informatycznej:

– naprawa urządzeń, wymiana podzespołów

– instalacje systemów, oprogramowania

– budowa i konfiguracja sieci komputerowych

Profimill informatyka
Profimill sieci komputerowe

6. Sprzedaż pił taśmowych zgrzewanych na wymiar, trakowych  tarczowych, i innych narzędzi, doradztwo w tym zakresie.

Profimill piły, narzędzia.

https://profimill.pl/

Polecamy z przekonaniem usługi firmy Profimill, ponieważ sami wielokrotnie z nich korzystaliśmy zawsze z bardzo dobrym skutkiem i co najważniejsze z pełnym zadowoleniem, podobnie zresztą jak i nasi znajomi. Sugerujemy, aby tę stronę sobie zapisać, wydrukować, udostępnić, ponieważ firm i ludzi z takimi kompetencjami, doświadczeniem i wiedzą nie ma zbyt wiele i często się ich nie spotyka.

Kontakt:

Profimill Angelika Stępień

ul. Reja 91

97-500 Radomsko

https://profimill.pl/

Tel. 798 233 377

profimill@profimill.pl

Sprzedaż:

sklep@profimill.pl

O niektórych innych Klientach Biura Rachunkowego K2 można przeczytać tutaj.

Jeśli uważasz, że powyższy artykuł był dla Ciebie na tyle wartościowy, że może przydać się także innym osobom, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Możesz to zrobić np. poprzez Facebooka lub wysyłając link mailem!

#BiuroRachunkoweK2