Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych.

Weszły w życie zmiany w możliwościach potrąceń z umów cywilnoprawnych. Zleceniobiorcy i inne osoby fizyczne będące dłużnikami, które uzyskują świadczenia okresowe, zapewniające im utrzymanie lub stanowią dla nich jedyne źródło przychodów, zostały objęte od 1 stycznia 2019 r. ochroną przed nadmiernymi potrąceniami. Ochrona będzie bardzo zbliżona do tej przysługującej pracownikom etatowym. W zakresie granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń należy bowiem stosować zasady wynikające z przepisów Kodeksu pracy (art. 261 pkt 18 lit. b Ustawy o Komornikach Sądowych).

Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych

W zależności od rodzaju potrącenia kwota, jaką można zająć, będzie wynosić nie więcej niż:
– 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
– 1/2 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji innych należności.

Polecamy artykuł omawiający wspomniana problematykę wraz z przykładem:

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2836094,Kwoty-wolne-od-potracen-z-umow-cywilnoprawnych-od-1-stycznia-2019-r.html


#BiuroRachunkoweK2

Nadchodzą PPK – pracownicze plany kapitałowe.

Ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych w skrócie PPK jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019 r. Jednak jak wynika z przepisów, powoli obejmie wszystkich pracodawców.

Kiedy realnie ruszą pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe czyli PPK i kiedy można zacząć oszczędzanie?


Ustawodawca planuje stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Firmy, które zatrudniają nie mniej niż 250 pracowników według stanu na koniec 2018 roku, muszą wybrać instytucję finansową i podpisać umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku. Mniejsze firmy, które na 30 czerwca 2019 roku będą zatrudniały co najmniej 50 osób, mogą to zrobić do 24 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku), będą mogli podpisywać umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku. Pozostałe podmioty zatrudniające mają natomiast czas do 23 kwietnia 2021 roku. Wszystkie podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych podpisują umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

Polecamy artykuł, który szerzej odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych z tematem Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK  Pracownicze Plany Kapitałowe

https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1393859,ppk-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czego-nie-znajdziesz-wprost-w-ustawie-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?fbclid=IwAR3v7URMaBReVyLk35SbKJt_Xp63K7xfRNFlogFW3TsI2TDnmWv9sI73b_M

#BiuroRachunkoweK2

Przechowujesz akta pracownicze? Mierz jaka jest wilgotność i temperatura.

Zmieniły się przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Do wszystkich, nawet najmniejszych przedsiębiorców, odniesiono normy stosowane wobec profesjonalnych archiwów.
Od 1 stycznia 2019 r przedsiębiorcy musza wiedzieć, w jakiej temperaturze u nich znajdują się akta pracownicze, oraz jaka jest wilgotność otaczającego je powietrza.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), które weszło w życie 1 stycznia 2019 r. w par. 8 stanowi, że „pracodawca zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą (akta pracownice) prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności przez zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja pracownicza, odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenie tego pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych”. 

W poprzednio obowiązujących przepisach wymogi przechowywania dokumentacji pracowniczej sprowadzały się praktycznie do tego, aby akta były zabezpieczone w zamykanej na klucz szafie. W świetle przepisów obowiązujących, trzeba im jeszcze zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność.

Jakie parametry powietrza są odpowiednie dla akt pracowniczych?

Istnieją interpretacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy, z których wynika, że pracodawca – nawet ten najmniejszy – musi stosować reguły przyjęte dla profesjonalnych archiwów. Wartości są następujące: dla wilgotności powietrza od 45 do 60 proc. przy wahaniu dobowym rzędu 5 proc., a dla temperatury – od 14 do 20 stopni Celsjusza przy maksymalnym dobowym wahaniu dwóch stopni.

Jak to mierzyć?

Według wspomnianych wyżej przepisów i ich interpretacji, pracodawca powinien więc nie tylko osiągnąć wymagane wartości powietrza w pomieszczeniach (szafach), w których przechowuje dokumentację pracowniczą (akta pracownicze), lecz także stale weryfikować temperaturę i wilgotność. Wszystko po to, by je utrzymywać na odpowiednim poziomie. Jak i czym to mierzyć? Do pomiaru temperatury służą jak wiadomo termometry, do pomiaru zaś wilgotności przyrządy zwane higrometrami. Spotyka się też określenie wilgotnościomierze. Temperaturę mierzymy w stopniach (w naszym kraju Celsjusza), a wilgotność powietrza w procentach.

Rodzaje termometrów i higrometrów.

Termometry jak i higrometry (jeśli chodzi o zasadę działania) można dla naszych potrzeb podzielić z grubsza na klasyczne i elektroniczne. Szerzej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Termometr

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9Bciomierz

Z użytkowego punku widzenia można wyodrębnić:

-przyrządy wskazówkowe-zegarowe, (często o bardzo ładnym, ciekawym wzornictwie) oraz urządzenia elektroniczne

higrometr akta pracownicze

-przyrządy pojedyncze i w zestawach, tzw. stacje pogodowe. Te ostatnie w opcji elektronicznej, często posiadają na swoim wyposażeniu osobny moduł, który pełni rolę nadajnika. Moduł ten, który ma swoje zasilanie przeważnie w osobną baterię, może się znajdować w oddaleniu od stacji. Tak wyposażona stacja może prezentować na swoim wyświetlaczu temperaturę i wilgotność z miejsca, gdzie sama się znajduje, jak i z otoczenia modułu nadajnika.

stacja pogodowa akta pracownicze

Przykładowe stacje pogodowe mierzące temperaturę i wilgotność można obejrzeć tutaj. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają do kilkuset i więcej.

Jeśli uważasz, że powyższy artykuł był dla Ciebie na tyle wartościowy, że może przydać się także innym osobom, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Możesz to zrobić np. poprzez Facebooka lub wysyłając link mailem!

Foto: pixabay

#BiuroRachunkoweK2