Paragonu przed płatnością jednak nie będzie.

Paragonu przed płatnością, pomysłu Ministerstwa Finansów, wg którego przedsiębiorcy musieliby wręczać klientowi paragon przed płatnością, a nie po jak ma to miejsce obecnie, jednak nie będzie! Zmiana miała służyć jako sposób uszczelnienia systemu VAT

Sam pomysł nowelizacji ustawy był bardzo krytykowany przez przedsiębiorców, jak i organizacje pozarządowe, które niejednokrotnie nazywały zmianę, absurdem prawnym.

Starania Rzecznika #MŚP Adam Abramowicz odniosły sukces. Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu "paragon przed…

Opublikowany przez Biuro Rzecznika MŚP Czwartek, 21 lutego 2019

#BiuroRachunkoweK2

Faktura i jej elementy – wzór z omówieniem.

Kto ma obowiązek wystawiania faktur VAT?
Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?
W jaki sposób wystawiać faktury VAT?
Przechowywanie faktur VAT. Wzór FV z omówieniem.

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić jedynie na wyraźnie żądanie nabywcy.

Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji (sprzedającego i nabywcy). Szerzej na powyższe tematy w polecanym artykule:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-wzor-z-omowieniem

#BiuroRachunkoweK2

Od dziś można sprawdzić swój e-PIT.

W piątek 15 lutego 2019 roku ruszył system, który pozwala podatnikom sprawdzić w internecie swój e-PIT (chodzi o formularze PIT-37 i PIT-38).

Twój e-PIT

W artykule informacje o możliwościach sprawdzania swojego e-pitu, zmian w nim, zlecania odpisu 1% podatku na OPP i inne.

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/twoj-e-pit-w-2019-roku-jak-rozliczyc-sie-z-fiskusem-przez-internet/350vdcl

#BiuroRachunkoweK2

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

Zmiany przepisów, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji Biznesu, wprowadziły pojęcie tzw. działalności nierejestrowej (nierejestrowanej). Jest to działalność, w której nie ma konieczności rejestrowania własnego biznesu, pod warunkiem że wartość sprzedaży nie przekroczy połowy wartości minimalnego wynagrodzenia. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj:

Dziś polecamy artykuł omawiający krok po kroku jak sie rozliczyć z tej formy działalności na PIT:

Prowadzisz działalność gospodarczą pracując jednocześnie na etacie? W jaki sposób rozliczyć osiągnięte przychody?

Prowadzisz działalność gospodarczą pracując jednocześnie na etacie? W jaki sposób rozliczyć osiągnięte przychody? Jaki…

Opublikowany przez Biuro Rachunkowe K2 Radomsko Środa, 6 lutego 2019

Optymalizacja podatkowa PIT – jakie ulgi podatkowe?

Optymalizacja podatkowa, obniżenie podatku, ulgi.

Pracujesz na etacie? Nie lubisz płacić wysokich podatków? Oto kilka sposobów, jak je obniżyć.

1. Podatkowe abecadło.

Ulgi podatkowe, optymalizacja PIT – jak z nich skorzystać? Zacznijmy od podstaw 🙂

Podatek płaci się od dochodu.

DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Przychód – na niego nie masz wpływu, tzn masz, możesz pracować więcej, mądrzej i efektywniej, aby coraz więcej zarabiać 🙂 Im wyższy przychód, zapłacisz wyższy podatek (kwotowo).

Koszty uzyskania przychodu – widać ze wzoru, że pomniejszają one dochód, są więc kluczowe. To ich wysokość decyduje o tym, ile zapłaci się podatku. Dlatego warto je optymalizować.

Dochód – wynik równania, od niego obliczany jest podatek.

2. Możliwości optymalizacji podatkowej dla pracownika etatowego.

Nie ma ich zbyt wiele, powiedzmy sobie jasno, pracownik etatowy płaci wysoki podatek dochodowy, wysokie składki ZUS, wysokie ubezpieczenie zdrowotne. Kwota wolna od podatku jest bardzo niska. Płacąc zaś za wszystkie produkty i usługi już opodatkowanymi wcześniej pieniędzmi, ponosi koszty kolejnych podatków (VAT) ukrytych w cenie produktów.
Przede wszystkim trzeba myśleć o podatku w horyzoncie rocznym, można wtedy w planowaniu podatkowym uwzględnić np. okresowo przyznawane premie.

Najpopularniejsze możliwości zmniejszenia podatków dla etatowców, czyli ulgi podatkowe na etacie:

-Wspólne rozliczanie się małżonków:

– dostępne dla małżeństw ze wspólnotą majątkową (czyli tych, którzy nie mają rozdzielności). Opłaca się ono zawsze, gdy między małżonkami występują duże różnice wysokości zarobków lub gdy jedno z nich nie pracuje zawodowo. Niemożliwe do zastosowania, gdy jeden z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym (np. prowadząc działalność gospodarczą)

-Odliczenie kosztów internetu:

– przez dwa kolejne lata można odliczyć od dochodu opłaty za dostęp do internetu do łącznej wysokości 760 zł. Redukcja podatku tylko o 136,80 zł rocznie. Jeśli ktoś żyje w związku najpierw może skorzystać z tej ulgi sam, a potem przepisać usługę internetową (zmiana danych odbiorcy usługi u dostawcy) na partnera i odliczać ulgę przez kolejne dwa lata.

-Ulga na dziecko:

– przy dwójce dzieci można zmniejszyć podatek o 1112,- zł za każde dziecko. Ulga wzrasta o kolejne 2000 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700 zł dla czwartego i kolejnego dziecka. W rozliczeniach za 2018 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2019 r. (deklaracje za rok 2018) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

-Wpłaty na konto IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego):

– równowartość wpłat na IKZE w danym roku można odpisać od dochodu. Oznacza to, że można zmniejszyć podatek płacony w danym roku o ekwiwalent 18% (lub więcej) sumy wpłaconej na IKZE – w zależności od tego, w którym progu podatkowym znajduje się podatnik. Szerzej:https://www.e-pity.pl/…/odliczenie-na-emeryture–ikze-nowo…/

-Darowizny:

– jeśli podatnik przekazuje darowizny dla organizacji dobroczynnych, np. dla Pajacyka, PAH,WOŚP, to także może odliczyć część wydatków na ten cel (maks. 6% dochodu rocznego). Takiej możliwości nie mają jednak przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym. Trzeba mieć dowód przekazania darowizny. Dlatego właśnie nie warto wrzucać datków do puszek, lecz wykonywać przelewy na konta fundacji, każdorazowo opisując je w tytule przelewu jako „Darowizna”. Potwierdzenia takich przelewów trzeba przechowywać przez pięć lat na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

-Wydatki na cele rehabilitacyjne lub ułatwienie wykonywania czynności życiowych:

– można je odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli w rodzinie są osoby niepełnosprawne. Szerzej: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi/ulga_rehabilitacyjna/

Zmiana sposobu zatrudnienia.

– Zamiast pracy na umowę o pracę, czyli na etacie, można zatrudniać się na umowy cywilnoprawne, czyli umowę-zlecenie i umowę o dzieło. Szczególnie atrakcyjna jest ta ostatnia forma, gdyż w szczególnych przypadkach – gdy praca ma charakter twórczy i następuje przekazanie pracodawcy autorskich praw majątkowych. Umożliwia zaliczenie w koszty 50% wartości umowy. Oznacza to, że podatek dochodowy zapłaci się tylko od połowy kwoty na umowie. W przypadku gdy nie przekazuje się majątkowych praw autorskich, koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% wartości zamówienia.

Optymalnym rozwiązaniem jest praca dla dwóch różnych firm: w jednej firmie pracować na etacie. Może to być minimalny etat lub jego część, dzięki czemu pracodawca odprowadzać będzie minimalne składki ZUS. Dla drugiej lub większej liczby firm wykonywać prace w ramach umów o dzieło, które stanowić będą większość zarobków.

Uwaga, obowiązują limity! Jeszcze w 2017 r. łączna wartość przychodów, do których możliwe było stosowanie kosztów 50% ze wszystkich tytułów uprawniających do kosztów podwyższonych, nie mogła przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42764 zł. Od 2018 r. limit ten uległ podwyższeniu i wynosi 85. 528 zł. W efekcie twórcy mogą korzystać przy przychodach w 2018 r. z podwójnej wartości limitu kosztów 50%.

3.Termin składania PIT-u.

Przy składaniu zeznania rocznego czyli PIT-u, warto stosować zasadę, że jeśli mamy nadpłatę podatku do zwrotu, należy składać PIT jak najwcześniej. Urząd skarbowy zwraca nadpłacony podatek w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia rocznego PIT. Jeśli to my mamy dopłacić, PIT należy składać najpóźniej jak się da, lub maksymalnie odwlec przelew niedopłaty podatku.

Jeśli uważasz, że powyższy artykuł był dla Ciebie na tyle wartościowy, że może przydać się także innym osobom, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Możesz to zrobić np. poprzez Facebooka lub wysyłając link mailem!

#biurorachunkowek2 #podatek #pit #ulga

Czy w 2019 roku Urząd Skarbowy rozliczy za nas PIT? Tak!

Począwszy od zeznań podatkowych za 2018 rok Urząd Skarbowy przygotuje za podatników rozliczenia roczne bez potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku. Już od 15-tego lutego 2019 do 30-tego kwietnia tego roku każda osoba będzie mogła zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym, zaktualizować swój nr rachunku bankowego i złożyć zeznanie przez internet. Korzystanie z usługi Twój e-PIT jest dobrowolne. 
Wypełnienie deklaracji z pominięciem usługi e-PIT nie wpływa negatywnie na rozliczenie podatnika.
Jeśli podatnik zdecyduje się na elektroniczną formę złożenia PIt-u, to ewentualny zwrot pieniędzy otrzyma do 45 dni.

Szerzej artykuły:

https://dziennikzachodni.pl/pit-2019-urzad-skarb…/…/13450021

https://www.e-pity.pl/rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy…/

https://www.podatki.gov.pl/pit/

#BiuroRachunkoweK2