Komu przysługuje ulga na start w składce ZUS?

Ulga na start została opisana w art. 18 ustawy Prawo Przedsiębiorców (Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji Biznesu).

W myśl tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start

Zobacz więcej w artykule, który warto przeczytać:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-najwazniejsze-informacje

Czego nie dostaniesz już od lekarza? Zwolnienia elektroniczne (e-zwolnienia).

zwolnienia elektroniczne
 e-zwolnienia lekarskie


Koniec z wydawaniem zwolnień lekarskich w formie papierowego dokumentu

Kończy się wydawanie zwolnień lekarskich w formie papierowego dokumentu.
Już od 1 grudnia 2018 roku weszły w życie przepisy nakładające na lekarzy obowiązek wystawiania tzw. e-zwolnień. Lekarz nie wystawia już papierowego zwolnienia, a jedynie wprowadza dane do elektronicznego systemu ZUS. W ten sposób ZUS natychmiast dowiaduje się o chorobie ubezpieczonego. Z kolei zarówno pacjent, jak i pracodawca pozbywają się obowiązku wypełniania i przesyłania papierowych dokumentów do ZUS. Wchodzą do naszego życia zwolnienia elektroniczne (e-zwolnienia).

Forma elektroniczna zwolnień.

Dane o chorobie ubezpieczonego zostaną jednak dostarczone w formie elektronicznej jedynie do tych pracodawców, którzy posiadają profil na ZUS-owskim portalu PUE. Obowiązek posiadania takiego profilu mają jedynie Ci płatnicy, którzy rozliczają składki ZUS za więcej niż 5 osób. Mały przedsiębiorca, który nie posiada konta na PUE (choć w każdym momencie może je założyć), nie otrzyma zatem informacji z ZUS w formie elektronicznej. 


Nie oznacza to jednak, że ZUS nie wystawi zwolnienia elektronicznego jemu lub jego pracownikom. Zwolnienia elektroniczne (e-zwolnienia) zostaną bowiem wystawione w każdym przypadku, a lekarz wyśle każde takie e-zwolnienie do ZUS oraz sprawdzi, czy przedsiębiorca posiada profil na PUE. Jeśli okaże się, że takiego profilu przedsiębiorca nie posiada, lekarz zobowiązany będzie do wydrukowania zwolnienia z systemu. Nie oznacza to jednak “zamiany” zwolnienia elektronicznego na papierowe. Taki wydruk będzie jedynie potwierdzeniem wystawienia zwolnienia elektronicznego, które pracownik może następnie dostarczyć swojemu pracodawcy.

Z kolei w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, papierowy wydruk zwolnienia z systemu będzie miał wartość jedynie informacyjną. ZUS i tak natychmiast otrzyma od lekarza zwolnienie elektroniczne. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca będzie chciał wnioskować o zasiłek chorobowy, nie będzie musiał dostarczać do ZUS żadnego zwolnienia, a jedynie sam druk ZUS Z-3b


Szerzej na ten temat:


https://zus.pox.pl/…/to-juz-koniec-papierowych-zwolnien-lek…

Warto zabrać ze sobą NIP.

Przypominamy, że udając się do lekarza warto zabrać ze sobą NIP swojego pracodawcy. Lekarze często o niego pytają. 
Co najmniej w dobrym tonie jest też, pomimo wprowadzonych powyższych rozwiązań, telefoniczne poinformowanie swojego pracodawcy (przełożonego) o swojej nieobecności w pracy z powodu choroby.

#biurorachunkowek2