Faktura i jej elementy – wzór z omówieniem.

Kto ma obowiązek wystawiania faktur VAT?
Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?
W jaki sposób wystawiać faktury VAT?
Przechowywanie faktur VAT. Wzór FV z omówieniem.

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić jedynie na wyraźnie żądanie nabywcy.

Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji (sprzedającego i nabywcy). Szerzej na powyższe tematy w polecanym artykule:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-wzor-z-omowieniem

#BiuroRachunkoweK2