Komu przysługuje ulga na start w składce ZUS?

Ulga na start została opisana w art. 18 ustawy Prawo Przedsiębiorców (Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji Biznesu).

W myśl tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start

Zobacz więcej w artykule, który warto przeczytać:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-najwazniejsze-informacje