Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie. Naciśnij obrazek.

Biuro rodo

https://uodo.gov.pl/pl/171/579

#BiuroRachunkoweK2