Szczegółowy zakres usług Biuro Rachunkowe Firma K2 Radomsko

Biuro Rachunkowe K2 Radomsko szczegółowy zakres usług

Szczegółowy zakres usług Biuro Rachunkowe Firma K2 Radomsko.

Usługi księgowe:

Ewidencja środków trwałych

Karta podatkowa

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Roczne rozliczanie działalności

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowo-płacowa:

Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja urlopowa

Monitorowanie terminów badań lekarskich

Monitorowanie terminów szkoleń BHP

Sporządzanie umów o pracę

Umowy cywilnoprawne

Świadectwa pracy

Deklaracje ZUS

Listy płac

Obsługa PFRON

Rozliczanie PIT

Składki ZUS

Pomoc biznesowa:

Pozyskiwanie dofinansowań

Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej

Zgłoszenia aktualizacyjne

Zgłoszenia identyfikacyjne

Rodzaj obsługiwanych Klientów:

Firmy jednoosobowe

Firmy krajowe

Klienci indywidualni

Spółki cywilne

Spółki jawne

Informacje dodatkowe:

Firma ubezpieczona OC

Konsultacje poza godzinami pracy

Księgowość online

Odbiór dokumentów od klienta

Reprezentacja klienta w urzędach i innych instytucjach

Zasięg działalności: krajowy