Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych.

Weszły w życie zmiany w możliwościach potrąceń z umów cywilnoprawnych. Zleceniobiorcy i inne osoby fizyczne będące dłużnikami, które uzyskują świadczenia okresowe, zapewniające im utrzymanie lub stanowią dla nich jedyne źródło przychodów, zostały objęte od 1 stycznia 2019 r. ochroną przed nadmiernymi potrąceniami. Ochrona będzie bardzo zbliżona do tej przysługującej pracownikom etatowym. W zakresie granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń należy bowiem stosować zasady wynikające z przepisów Kodeksu pracy (art. 261 pkt 18 lit. b Ustawy o Komornikach Sądowych).

Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami z umów cywilnoprawnych

W zależności od rodzaju potrącenia kwota, jaką można zająć, będzie wynosić nie więcej niż:
– 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
– 1/2 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji innych należności.

Polecamy artykuł omawiający wspomniana problematykę wraz z przykładem:

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2836094,Kwoty-wolne-od-potracen-z-umow-cywilnoprawnych-od-1-stycznia-2019-r.html


#BiuroRachunkoweK2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *