Nadchodzą PPK – pracownicze plany kapitałowe.

Ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych w skrócie PPK jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019 r. Jednak jak wynika z przepisów, powoli obejmie wszystkich pracodawców.

Kiedy realnie ruszą pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe czyli PPK i kiedy można zacząć oszczędzanie?


Ustawodawca planuje stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Firmy, które zatrudniają nie mniej niż 250 pracowników według stanu na koniec 2018 roku, muszą wybrać instytucję finansową i podpisać umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku. Mniejsze firmy, które na 30 czerwca 2019 roku będą zatrudniały co najmniej 50 osób, mogą to zrobić do 24 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku), będą mogli podpisywać umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku. Pozostałe podmioty zatrudniające mają natomiast czas do 23 kwietnia 2021 roku. Wszystkie podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych podpisują umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

Polecamy artykuł, który szerzej odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych z tematem Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK  Pracownicze Plany Kapitałowe

https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1393859,ppk-w-pytaniach-i-odpowiedziach-czego-nie-znajdziesz-wprost-w-ustawie-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?fbclid=IwAR3v7URMaBReVyLk35SbKJt_Xp63K7xfRNFlogFW3TsI2TDnmWv9sI73b_M

#BiuroRachunkoweK2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *